Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROPOZICE sponzoři II.

22. 3. 2011
   II.část Hodnocení je stanoveno dvojí           
               
  1,Celkové hodnocení jednotlivců bude prováděno součtem tří nejlepších výsledků  
  dosažených v soutěži z pěti možných a to v dané kategorii.      
  Hodnocení je za střelbu na terč 135 P.        
  V každé hodnocené kategorii obdrží na 1.až 3.místě soutěžící věcnou cenu  
  a diplom po skončení soutěže to je posledního pátého finálového závodu.     
               
  2, Dílčí hodnocení jednotlivců každý závod zvlášť - Finále = 5 + 1 výstřel,    
  jeden se škrtá !    Hodnocení je za střelbu na terč 50/20.    
  Hodnotí se nástřel pěti ran, dále větší počet 10, 9, 8, atd. a v případě shodného  
  nástřelu menší vzdálenost nejhoršího zásahu z pěti od středu terče 50/20.     
  Hodnotí se každá kategorie, ale jen tehdy, startuje-li v ní nejméně osm střelců a  
  pořadatel si vyhrazuje právo v případě potřeby toto ustanovení upravit .    
  Věcné odměny jsou za každé Finále - 6 výstřelů - pro každou kategorii.    
  Na věcné odměny bude použito přibližně    50%  vkladu ze startovného.    
  Vyhlášení výsledků finálové soutěže a předání odměn bude předem oznámeno.  
               
  Na 4.kolo soutěže  -  spozorem jsou Doly Bílina  - budou vzlášť zpracovány   
  propozice s ohledem na hodnocení a rozdělení odměn - "(zaměstnanci)"    
               
Protesty : Lze podávat bezprostředně po vyhlášení výsledků podle PSS s vkladem 100 Kč  
  který v případě neoprávněného protestu propadne ve prospěch pořadatele.  
               
Povinnosti Každý soutěžící, který se do soutěže přihlásí musí dodržovat bezpečné zachá-  
soutěžících : zení se zbraní vědom si toho, že startuje na vlastní zodpovědnost a nebezpečí,  
  (včetně dodržování provozního řádu střelnice).        
  Všichni střelci a ostatní osoby jsou povinni používat náležitou ochranu sluchu.  
               
Pojištění : Pořádající SSK je pojištěn z odpovědnosti za škodu pojistkou ČSS u pojišťovny  
  Kooperativa a.s. č. 86-5990188-6          
               
Zdravotní služba : Je pohotovostní přímo na střelnici včetně lékárniček dle vyhlášky č. 493/2002  
               
  Propozice schválila střelecká rada zástupců SSK dne 15.března 2011    
  Za SSK 0715 TS Bílina  :   Koula Vlastimil tel.605931434
  Za SSK 0311  Most Ležáky :   Mareš Vratislav tel.476105890